بیانیه انجمن زنان کارآفرین در روز جهانی زن

به نام خدا

روز جهانی زن فرصتی است برای دولت ها و ملت ها تا با ارزیابی عملکرد یک ساله خود، گام هایی را که برای رفع نابرابری های جنسیتی برداشته اند، بشمارند و عمق و اثربخشی اقداماتشان را بسنجند و راه باقی مانده را به چشم آورند و برای آن تدبیری کنند.
دولتمندان و نهادهای مدنی کشور ما نیز، که در دهه های اخیر با نشیب و فرازهایی روبرو بوده، در آستانه روز جهانی زن باید به مردمان خویش و به جامعه جهانی پاسخ گو باشند. پرسش اساسی این است: “برای کم کردن شکاف های جنسیتی چه کردیم؟”
مسیر پرشتابی که جامعه ایرانی برای رسیدن به عدالت و برابری طی می کرد در یک دوره 8 ساله با رکودی از سر “تعمد” و در نگاه خوش بینانه “تغافل” روبرو شد. اما سرنوشتی که ملت ایران از سر “تدبیر” در سال 92 رقم زدند، بار دیگر بارقه “امید” را در دل ها تاباند و از آن پس بار دیگر اهمیت “گفتگو” برای رسیدن به صلح جهانی و نیز پایبندی به تعهدات بین المللی مورد توجه قرار گرفت. رفع نابرابری جنسیتی یکی از تعهداتی است که دولت ما برای رسیدن به توسعه پایدار جهانی دارد و طبق مصوبه کمیسیون مقام زن سال 2015 کمیسیون مقام زن باید تا سال 2030 گزارش اقدامات برای رفع نابرابری جنسیتی ارائه شود اما دولت ها حتی در کشورهای درحال توسعه بدون همکاری و عزم و اقدام عملی ملت هایشان از عهده این امر مهم برنخواهند آمد.
علیرغم این که در همه دنیا غلبه “فرهنگ مردسالار” مانع رشد اجتماعی زنان و نیز قرار گرفتن در موقعیت های برابر شده است، اما این عامل انحطاط آور در ایران با رشد و آگاهی افکار عمومی تا حد زیادی کارآیی خود را از دست داده به نحوی که در کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده به شکل معناداری نگاه فرودست به زن و تلقی جنس دومی آنان تعدیل شده و همین نگاه برابری طلبانه به جامعه تسری یافته است.
حضور پرشور و معنادار شهروندان بویژه جامعه زنان در انتخابات سرنوشت ساز دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان(در دو سطح کاندیداتوری و رأی دهندگی) علیرغم چالش های جدی و شوک آوری که با آن روبرو شدند، ثمره ای امیدبخش و انرژی زا به بار آورد. افزایش مشارکت سیاسی خاص زنان نشان از فهم درست آنان از نقش و رسالت اجتماعی آنان است و مشارکت سیاسی عام ایرانیان بویژه رأی قاطع به زنان کاندیدا بیانگر درک آگاهانه از نیاز زمانه و کم شدن فاصله میان افکار عمومی در ایران و جهان می باشد که به واقع جای تبریک دارد.
آنچه در این میان موجب تأسف دلسوزان و دغدغه مندان ایرانی شده تلاش های مذبوحانه ای است که توسط صاحبان آراء منحط و اندیشه های ارتجاعی صورت می گیرد و نمونه آن را در گفتار سخیف و موهن نماینده ارومیه شاهد بودیم. اما این گونه سخن گفتن از زن ایرانی که آحاد ملت را اعم از زن و مرد و کلیه اقشار اجتماعی و جناح های مختلف سیاسی را به واکنش واداشته است، هرگز گردی بر دامان برکت خیز نیمی از جمعیت کشور عزیزمان نخواهد نشاند.
انجمن زنان کارآفرین با گرامی داشت روز جهانی زن، ضمن تبریک پیروزی مردم در انتخابات دو مجلس، هرگونه گفتار و رفتار دون شأن ایران و ایرانی را که شیرینی پیروزی را در کام ملت تلخ نماید، محکوم می کند. هم چنین این انجمن ضمن به کارگیری همه توش و توان خود و تجارب گرانسنگ اعضایش برای رفع نابرابری جنسیتی در حوزه اشتغال و کارآفرینی انتظار دارد با رأی آوری کاندیداهای حامی دولت، موضوع اشتغال و کارآفرینی زنان این دیار مورد توجه جدی دو قوه مجریه و مقننه قرار گرفته و بهبود فضای کسب و کار بعنوان اصلی ترین برنامه دولت و کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گیرد.
16/12/1394 برابر با 7 مارس 2016
انجمن زنان مدیر کارآفرین
انجمن ملی زنان کارآفرین

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR