برنامه همايش کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی

  

زمان

موضوع

8:00 الی 8:30

ثبت نام

8:25 الی 8:30

قرآن وسرود

8:30 الی 8:45

اعلام اهداف و برنامه ها : سرکارخانم نادری ، مجری برنامه

8:45 الی 8:55

خوش‌آمدگویی: سرکارخانم دانشور، دبيرهمايش

8:55 الی 9:10

سخنران اول :جناب آقای اسدالله عسگراولادی

 

9:10 الی 9:25

تجربه کارآفرینی: سرکارخانم زهرا جلیل ثانی

مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی مجلسی

9:25الی9:40

ارائه مقاله : «کسب و کار تجاری، کارآفرینی و خودسازی»

جناب آقای دکتر مجتبی خسروتاج

9:40 الی 9:55

تجربه کار آفرینی : سرکار خانم فریده بستان بان

مدیرعامل محترم شرکت باری نو

9:55 الی 10:10

تجربه کارآفرینی: سرکارخانم شیرین پیروزمند- استان همدان

مدیرعامل محترم شرکت تعاونی گلدوخت زرین

10:00 الی 10:20

سخنان مجری

10:20 الی 10:50

جمع بندی پنل در مورد 3 تجربه و 1 مقاله مطرح شده

سرکار خانم مهوش طیرانی- سرکارخانم زهرا نقوی

10:50الی 11:05

پذیرایی

11:05 الی 11:20

تجربه کارآفرینی: سرکار خانم صدیقه گرامی

11:20 الی 11:35

تجربه کارآفرینی: سرکار خانم فاطمه فیروزی

مدیرعامل محترم شرکت نیلفام شیمی پیوند

11:35 الی 11:50

ارائه مقاله: «زنان بازرگان و نهادسازی اجتماعی برای تداوم حضور زنان در عرصه اقتصادی»

سرکار خانم شبنم بهرامی

11:50 الی 12:05

تجربه کارآفرينی : سرکار خانم مهری کاردان پور- استان اصفهان

مدیرعامل محترم شرکت تعاونی صنایع دستی هنر بانوان سپاهان

12:05 الی 12:20

تجربه کارآفرينی : سرکار خانم فاطمه شریلو

مدیرعامل محترم شرکت گلبهار

12:20 الی 12:30

سخنان مجری

12:30 الی 13

جمع بندی پنل در مورد 3 تجربه و مقاله مطرح شده سری دوم

آقای دکتر خسروتاج

13 الی 14

ناهار و نماز

14 الی 15:30

میزگرد: بررسی فرصت ها و چالش ها

سرکار خانم آزاده داننده- سرکار خانم فریال مستوفی- جناب آقای حمید حسینی- جناب آقای محسن بهرامی ارض اقدس- جناب آقای حمید صافدل

15:30 الی 15:40

بیانیه همایش- سرکار خانم دانشور

15:40 الی 16:00

تقدیر و تشکر- اختتامیه

 

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR