انجمن زنان کارآفرین در نشست هم اندیشی با دکتر واعظی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات (22 اردیبهشت 95)

در این نشست انجمن زنان کارآفرین به بیان مسائل مختلف پراختند که از آن جمله می توان به اهمیت و توسعه حوزه ICT و نقش این حوزه در حذف تبعیض های ناشی از نگاه جنسیتی و هچنین طرح مشکلات محیط کسب و کار برای بانوان اشاره کرد.

سرکار خانم محتشمی پور موسس و مدیر کمیته ارتباطات به معرفی فعالیتهای انجمن ، خانم مرادی مدیرعامل شرکت شماران سیستم و از اعضای انجمن طرح های پیشنهادی در خصوص شبکه سازی زنان کارآفرین و مستند سازی تجربیات آنان و در ادامه  مدیران شبکه اجتماعی انجمن خانم ها داننده مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات بهاران و مهدیون مدیرعامل شرکت سماتک به  مشکلات زنان کارآفرین و دختران تازه فارغ التحصیل پرداختند و در ادامه به ضرورت توسعه زیرساخت های ICT به عنوان ابزار رفع بسیاری از نابرابری ها و تبعیض ها و همچنین ابزاری برای توسعه و توانمندسازی پرداختند. از دیگر مسائل مطرح شده، ، با توجه به دشواری های حضور زنان در محیط های خارج از خانه، اشاره به نقش توسعه شبکه های مجازی و فراهم آمدن بستری مناسب با تامین محتوای مرتبط و با هدف افزایش ظرفیت و توانمندسازی بانوان بود.

دکتر واعظی با تاکید بر این که باید بستر رشد بانوان فراهم شود، گفت همانگونه که برای مردان در یک دوره شرایط فراهم شد تا به توانایی مدیریت دست یابند،باید برای بانوان نیز شرایط رشد فراهم شود تا در یک بازه زمانی، بتوانند به آنچه که شایسته آن هستند دست یابند.

وی در عین حال دستیابی به موفقیت در پست های مدیریتی توسط بانوان را زمینه ساز حضور بیشتر آنان در این مناصب برشمرد و گفت: لازم است در کنار مدیران مرد، زمینه رشد و پرورش مدیران زن ایجاد گردد تا جامعه از حداکثر پتانسیل ها برای توسعه و موفقیت بهره مند شود

دکتر واعظی سیاست دولت و وزارت متبوع را ایجاد شرایط مساوی برای زنان و مردان عنوان کرد و گفت: این دولت معتقد است که نباید تبعیضی برای هیچ یک از افراد و اقشار در شرایط برابر  در نظر گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال با اشاره به مسولیت بانوان در جایگاه همسر، مادر و مدیر، ادامه داد: شاهد هستیم که علی رغم وجود دغدغه های بیشتر، بانوان مسوولیت پذیرتر بوده و صادقانه کار می کنند که باید قدردان آن بود.

وی با تاکید بر تلاش در جهت افزایش آگاهی، تقویت تخصص و توانایی های مدیریتی در بانوان اظهار داشت: صرف مطالبه گری نمی تواند راهگشا باشد و لازم است بانوان در خود ظرفیت های تخصصی و مدیریتی را افزایش دهند.

وزیر ارتباطات با اشاره به حضور بانوان کارآفرین در جلسه نیز گفت: حضور شما نشان می دهد، زنانی که در تمام ابعاد علمی، مدیریتی و کارآفرینی، تلاش کنند، می توانند رشد کنند و در حال حاضر که دولت هم با رشد بانوان موافق است باید از این شرایط نهایت استفاده را کرد.

واعظی ادامه داد: با توجه به این که اراده برای حضور بانوان در عرصه کارآفرینی وجود دارد می توان با جلسات مشترک به یک جمع بندی مطلوب و راه حل های مناسب رسید.

وزیر ارتباطات در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس با برخی استانها نیز ارتباط برقرار بود، افزود: در دو سال پایانی دولت به دنبال تولید محتوا، نرم افزارهای کاربردی و خدماتی که موجب رونق کسب و کار و توسعه شرکت های نوپا شود، هستیم.

وی با تاکید بر بها دادن به کارآفرینان و تلاش در جهت رونق کسب و کار و اشتغال گفت: در حال حاضر سرمایه گذاری خوبی هم توسط بخش دولتی و هم خصوصی در زمینه زیرساخت ها صورت گرفته و باید از آن در جهت کار آفرینی بهره برد و از این رو، در صورت تقاضا هیچ مشکلی جهت تخصیص پهنای باند نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مرکز توانمند سازی کسب و کارهای نوپا، گفت: کارآفرینان اعم از زن یا مرد می توانند از وجوه اداره شده برای رونق کار خود بهره بگیرند و نهایت همراهی با آنان صورت می گیرد و اخیرا هم برای تسهیل دریافت وام، با پست بانک جلساتی داشته ایم که موفقیت آمیز بوده است.

واعظی با تاکید بر پرهیز دولت و وزارت ارتباطات از ورود به بحث ارایه خدمات به مردم گفت: با صدور پروانه های مختلف به اپراتورهایSERVCO, FCP  و … بحث ارایه خدمات را به این شرکت ها سپرده ایم.

 

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست یک گام به جلو بوده و بتواند با تشکیل کمیته مشترک از مدیران مجموعه و بانوان کارآفرین، به پیشنهادات مشخص و قابل انجام منتهی شود.

در این نشست انجمن زنان کارآفرین به بیان مسائل مختلف پراختند که از آن جمله می توان به اهمیت و توسعه حوزه ICT و نقش این حوزه در حذف تبعیض های ناشی از نگاه جنسیتی و هچنین طرح مشکلات محیط کسب و کار برای بانوان اشاره کرد.

سرکار خانم محتشمی پور موسس و مدیر کمیته ارتباطات به معرفی فعالیتهای انجمن ، خانم مرادی مدیرعامل شرکت شماران سیستم و از اعضای انجمن طرح های پیشنهادی در خصوص شبکه سازی زنان کارآفرین و مستند سازی تجربیات آنان و در ادامه  مدیران شبکه اجتماعی انجمن خانم ها داننده مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات بهاران و مهدیون مدیرعامل شرکت سماتک به  مشکلات زنان کارآفرین و دختران تازه فارغ التحصیل پرداختند و در ادامه به ضرورت توسعه زیرساخت های ICT به عنوان ابزار رفع بسیاری از نابرابری ها و تبعیض ها و همچنین ابزاری برای توسعه و توانمندسازی پرداختند. از دیگر مسائل مطرح شده، ، با توجه به دشواری های حضور زنان در محیط های خارج از خانه، اشاره به نقش توسعه شبکه های مجازی و فراهم آمدن بستری مناسب با تامین محتوای مرتبط و با هدف افزایش ظرفیت و توانمندسازی بانوان بود.

دکتر واعظی با تاکید بر این که باید بستر رشد بانوان فراهم شود، گفت همانگونه که برای مردان در یک دوره شرایط فراهم شد تا به توانایی مدیریت دست یابند،باید برای بانوان نیز شرایط رشد فراهم شود تا در یک بازه زمانی، بتوانند به آنچه که شایسته آن هستند دست یابند.

وی در عین حال دستیابی به موفقیت در پست های مدیریتی توسط بانوان را زمینه ساز حضور بیشتر آنان در این مناصب برشمرد و گفت: لازم است در کنار مدیران مرد، زمینه رشد و پرورش مدیران زن ایجاد گردد تا جامعه از حداکثر پتانسیل ها برای توسعه و موفقیت بهره مند شود

دکتر واعظی سیاست دولت و وزارت متبوع را ایجاد شرایط مساوی برای زنان و مردان عنوان کرد و گفت: این دولت معتقد است که نباید تبعیضی برای هیچ یک از افراد و اقشار در شرایط برابر  در نظر گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال با اشاره به مسولیت بانوان در جایگاه همسر، مادر و مدیر، ادامه داد: شاهد هستیم که علی رغم وجود دغدغه های بیشتر، بانوان مسوولیت پذیرتر بوده و صادقانه کار می کنند که باید قدردان آن بود.

وی با تاکید بر تلاش در جهت افزایش آگاهی، تقویت تخصص و توانایی های مدیریتی در بانوان اظهار داشت: صرف مطالبه گری نمی تواند راهگشا باشد و لازم است بانوان در خود ظرفیت های تخصصی و مدیریتی را افزایش دهند.

وزیر ارتباطات با اشاره به حضور بانوان کارآفرین در جلسه نیز گفت: حضور شما نشان می دهد، زنانی که در تمام ابعاد علمی، مدیریتی و کارآفرینی، تلاش کنند، می توانند رشد کنند و در حال حاضر که دولت هم با رشد بانوان موافق است باید از این شرایط نهایت استفاده را کرد.

واعظی ادامه داد: با توجه به این که اراده برای حضور بانوان در عرصه کارآفرینی وجود دارد می توان با جلسات مشترک به یک جمع بندی مطلوب و راه حل های مناسب رسید.

وزیر ارتباطات در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس با برخی استانها نیز ارتباط برقرار بود، افزود: در دو سال پایانی دولت به دنبال تولید محتوا، نرم افزارهای کاربردی و خدماتی که موجب رونق کسب و کار و توسعه شرکت های نوپا شود، هستیم.

وی با تاکید بر بها دادن به کارآفرینان و تلاش در جهت رونق کسب و کار و اشتغال گفت: در حال حاضر سرمایه گذاری خوبی هم توسط بخش دولتی و هم خصوصی در زمینه زیرساخت ها صورت گرفته و باید از آن در جهت کار آفرینی بهره برد و از این رو، در صورت تقاضا هیچ مشکلی جهت تخصیص پهنای باند نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مرکز توانمند سازی کسب و کارهای نوپا، گفت: کارآفرینان اعم از زن یا مرد می توانند از وجوه اداره شده برای رونق کار خود بهره بگیرند و نهایت همراهی با آنان صورت می گیرد و اخیرا هم برای تسهیل دریافت وام، با پست بانک جلساتی داشته ایم که موفقیت آمیز بوده است.

واعظی با تاکید بر پرهیز دولت و وزارت ارتباطات از ورود به بحث ارایه خدمات به مردم گفت: با صدور پروانه های مختلف به اپراتورهایSERVCO, FCP  و … بحث ارایه خدمات را به این شرکت ها سپرده ایم.

 

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست یک گام به جلو بوده و بتواند با تشکیل کمیته مشترک از مدیران مجموعه و بانوان کارآفرین، به پیشنهادات مشخص و قابل انجام منتهی شود.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR