انتشار كتاب كارآفرينان پيروز، زنان سازنده

فرازهايي از كتاب:

•     نگرش مثبت و خوش بيني از مهمترين خصوصيات كارآفرينان هستند.
•     
زن بودن خوب است. اين زنان هستند كه در جوامع، نقش پل را ايفا ميگنند.
•     
اگر به مغزتان پيام بدهيد كه مي توانيد كاري را انجام دهيد، بي ترديد ميتوانيد آن را انجام دهيد.
•     
بيشتر افراد همان قدر به شادي و شعف مي رسند كه خودخواسته اند و ذهنشان را مهياي آن كرده اند.
•     
اغلب سعي داريم وضعيت موجود را حفظ كنيم، زيرا از تغيير ناشي از موفقيت يا نوميدي و ذلت ناشي از شكست مي ترسيم.
•    
حسادت و انتقام مثل علف هرز هستند، اين علف هاي هرز در باغ شما رشد مي كنند. همانطور كه علف هاي هرز چهره باغ را زشت مي كنند، افكار منفي هم زندگي را زشت ميسازند.
•   
علت فروپاشي بيشتر كسب و كارهاي كوچك اين است كه صاحبان آنها فكر ميكنند خودشان بايد همه كارها را انجام دهند. اما در گذر زمان مي پذيرند كه گاهي برنده و گاهي بازنده هستند. كافي است بيشتر از بازنده بودن، برنده باشيد!.
•    
همه چيز را يادداشت كنيد. بيشتر ايده هاي خوب فقط به اين علت از بين مي روند كه موقع رانندگي به ذهنتان خطور مي كنند. اگر روياهايتان را بنويسيد شانس رسيدن به آنهابيشتر مي شود؛ كارآفرينان روياهاي خود را روي كاغذ مي نويسند.

 

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR