اعضاء هیئت مدیره

 جهت کسب اطلاعات کاملتری از اعضای هیئت مدیره بر روی نام افراد کلیک نمایید.

 

سمت

1385-1387

1387-1389

1389-1391

1391-1393

1393-1395

 

رئیس هیئت مدیره

فیروزه صابر

فیروزه صابر

آزاده داننده

آزاده داننده

شیرین پارسی

مدیر عامل و

عضو هیئت مدیره

سیده فاطمه مقیمی

 

بنفشه صدیق

 

بنفشه صدیق

 

بنفشه صدیق

 

مریم خاوازی

 

 

نایب رئیس هیئت مدیره

ماهرخ فلاحی

 

ماهرخ فلاحی

 

عفت رییسی

عفت رییسی

عاطفه رحمتی

 

عضو اصلی هیئت مدیره

بنفشه صدیق

سیده فاطمه مقیمی

مریم اسلامی

مریم خاوازی

فرشته سلیمانی

 

عضو اصلی هیئت مدیره

مهری جوادزاده

مهری جوادزاده

شبنم بهرامی

راما هوشمند وزیری

مرسده نادری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت

1385-1387

1387-1389

1389-1391

1391-1393

1393-1395

 

عضو

 علی البدل هیئت مدیره

  فرشته سلیمانی

حاجیه فکوریان

مرضیه ابراهیمی

شبنم بهرامی

فرزانه سلیمانی

 

عضو

 علی البدل هیئت مدیره

شیرین پارسی

مرضیه ابراهیمی

حاجیه فکوریان

مریم اسلامی

زهرا نقوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR