اخبارهیئت مدیره از آذرماه تا پایان بهمن ماه

تهیه فرم عضویت برای واجدین شرایط در شهرستان ها و نحوه عضویت اعضای افتخاری(بدون پرداخت حق عضویت) و حامیان کارآفرینی (با پرداخت حق عضویت) نیز مورد بررسی قرار گرفت و بررسی نحوه فعال سازی اعضای جدید به جلسه بعدی هیأت مدیره موکول شد. در گزارش پژوهش، مجری طرح چالش های موجود را مطرح کرد و حرفه ای بودن کار، حسن اجرای آن و انجام تعهدات در زمان تعیین شده برای ادامه فعالیت های مشترک مورد تأکید قرار گرفت.

در گزارش همایش نیز دبیر علمی و اجرایی شرح کامل اقدامات و برنامه های علمی و اجرایی تا زمان برگزاری را بیان کردند. نحوه حضور و مشارکت اعضای انجمن و میهمانان از دیگر موضوعات مورد بررسی در این بخش بود و اعضای هیئت مدیره نقطه نظرات و پیشنهادات تکمیلی خود را ازجمله بررسی امکان برگزاری برنامه ای در دانشگاه کرمان با حضور اعضای انجمن در روز دوم همایش را مطرح کردند. مسئول گروه آموزش نیز در ارتباط با اولین برنامه برون سازمانی این گروه (سمینار اصول و فنون مذاکره در موسسه آموزش عالی بهار) توضیحاتی داد و گفت که با برقرارکردن امکان حضور نمایندگانی از موسسه آموزشی بهار در این برنامه آموزشی مکان به طور رایگان دراختیار انجمن قرار گرفته و فقط هزینه استاد و پذیرایی به عهده انجمن است که با ثبت نام از متقاضیان تأمین خواهد شد.

جلسات مشترک هیئت مدیره ها:

در سه جلسه مشترک هیئت مدیره که در دفتر انجمن و دفتر خانم نادری تشکیل شد، گزارش هایی به شرح زیر ارائه شد: کنفرانس اتاق اسلامی ایران، تشکیل شعبه انجمن ملی در زاهدان، روند علمی و اجرایی همایش، هماهنگی امور اداری انجمن ملی، تفاهم نامه انجمن ملی با دانشکده کارآفرینی، نحوه شکل گیری و فعالیت کمیته پژوهش انجمن ملی، ساختار پیشنهادی کمیته پژوهش و ساختار پیشنهادی تفاهم نامه مشترک انجمن ملی و سازمان میراث فرهنگی (تشکیل دبیرخانه مشترک)، ارزیابی همایش گردشگری، تهیه چارچوب مجدد دبیرخانه مشترک انجمن و میراث و تعیین تکلیف آن. در رابطه با تأسیس شعبه مصوب شد فرد متقاضی تأسیس شعبه باید دو شرط کسب و کار فعال و همگامی و همراهی کامل با انجمن را دارا باشد. در ارتباط با نحوه مشارکت و حضور در همایش پرداخت مبلغ 50 هزار تومان برای ثبت نام و بهره مندی از تخفیف 50درصدی بلیط و اقامت در قبال آن و نیز پذیرایی و ایاب و ذهاب داخلی رایگان مورد تصویب قرار گرفت.

در جلسه اختصاصی برای بررسی ساختار کمیته پژوهش و دبیرخانه مشترک انجمن ملی و میراث، پس از ارائه گزارش های مربوطه اعضای حاضر به ارائه نقد و نظر و پیشنهادات خود به شرح زیر پرداختند:

– خط قرمز دبیرخانه ، وارد کار اجرا نشود

– تهیه یک آئین نامه اجرایی

– تاکید کار انجمن بر سیاستگذاری و امور ترویجی باشد

– کار بر روی برنامه عملیاتی با رویکرد سیاستگذاری مانند بحث محیط قانونی در خصوص قوانین کسب و کار صنایع دستی

– تمرکز بر روی کار پژوهشی ومطالعه و بررسی قوانین حاکم بر محیط کسب و کار

– نظام اطلاع رسانی مانند سایت مشترک پیشنهادی در تفاهم نامه مشترک با هدف معرفی تولیدکنندگان این صنعت

– نهاد سازی بمنظور بسترسازی و شناخت بسترها و مزیت های کسب و کار ( که باید پژوهش و مستند سازی صورت بگیرد تا پژوهش از شورای سیاستگذاری خارج شود )

– توانمند سازی ، آموزش و شناسایی مراکز آموزشی که به توسعه ظرفیت تولیدکننده کمک میکند

– نگاه توسعه ای به بازار مثل ارائه برنامه برگزاری نمایشگاه داخلی و خارجی با هدف ایجاد بازار صادرات ارائه برنامه اجرایی پیشنهادی کمیته پژوهش و دبیرخانه مشترک به جلسه آینده موکول شد.

همچنین در آخرین جلسه مشترک دو هیأت مدیره پس از دریافت گزارش دبیران علمی و اجرایی، حاضرین به نقد و بررسی آن پرداخته نقاط ضعف و قوت را بیان کردند و پیشنهادات خود را به شرح زیر عنوان نمودند:

– تهیه مدل اجرایی برای همایش های بعدی

– جدی گرفتن کار در استان ها

– پیگیری نتایج این همایش در قالب ارائه پروژه (به بخش خصوصی و دولتی)و مدیریت آن توسط انجمن

– اطلاعات موردنیاز حاضرین و غایبین در همایش دراختیار آنان گذاشته شود.

– از طریق پیامک و ارسال پیام هایی به مناسبت، ارتباط با شرکت کنندگان حفظ شود.

– انجام پیگیری های موردی از طریق ایجاد لینک و ارتباط توسط دبیر علمی

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR