آخرین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد

در آخرین جلسه کمیته علمی همایش کلیه مقالات و کیس های دریافت شده که مورد داوری اعضای کمیته علمی قرار گرفته بود، مطرح شد و تصمیم گیری در مورد آن ها براساس ارزیابی کمیته انجام شد. در این جلسه حاضرین با تأکید بر شاخص های مورد نظر براساس محورهای پیش بینی شده در فراخوان نقطه نظرات خود را بیان کردند.

چهار چکیده مقاله و نه مطالعه موردی مورد تایید قرار گرفته است. که البته پنج مطالعه موردی دیگر در دست بررسی قرار گرفت و تایید نهایی مقالات نیز منوط به بررسی اصل مقالات شد.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR