گزارش کارگاه تحلیل محیطی (swot)

گزارش برنامه روز جهانی زنان روستایی
مهر ۲۴, ۱۳۹۶
بازدید اعضاء انجمن زنان بازرگان آلمان از انجمن زنان کارآفرین ایران
مهر ۲۴, ۱۳۹۶

گزارش کارگاه تحلیل محیطی (swot)

رشد و توسعه کارآفرینی، از عوامل مهم دست یابی به توسعه همه جانبه کشور است. یکی از اهداف انجمن زنان کارآفرین نیز کمک به ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه‌ی کارآفرینی در کشور است که بدون توجه به آموزش و پژوهش های علمی مرتبط و مطالعات جامع مدیریتی و پیش بینی سناریوهای آینده در محیط پویا و پرتلاطم کسب و کار، به نتیجه نخواهد رسید.
از این رو در تاریخ ۲۰ مهرماه ۹۶ ، کارگاهی با مضمون تحلیل محیطی با رویکرد آینده پژوهی در راستای تدوین برنامه راهبردی انجمن با مدیریت دکتر لیلا نظری منش عضو انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه و با حضور تعدادی از مسئولین، مدیران و اعضای هیات مدیره در دفتر انجمن برگزار شد.
aaaaa88888999
در فاز اول این حرکت به تبادل دانش و مهارتهای لازم تحلیل محیطی و شناسایی دقیق نقاط نیازمند بهبود در فرایندها و زیرساختها با توجه به چشم انداز، ماموریت و نمودار رشد سازمانی انجمن در فاز بلوغ سازمانی پرداخته شد.
همچنین ضمن شناسایی تکنیکها و روش های تحلیل روند در راستای پیش بینی بهتر فضای کسب و کار و تغییر در نیازهای جامعه هدف انجمن به کمک تحلیل ذی نفعان کلیدی ، جداولی جهت تحلیل SWOT و PESTEL و سوالات کلیدی شناخت ذینفعان به حاضرین جهت تکمیل مباحث ارائه گردید و ضمن انجام کار گروهی جهت تدوین چشم انداز فردی و نمایش فیلم در نهایت راهکارهایی به منظور بررسی دقیق چالش های راهبردی انجمن از منظر بهبود تدوین استراتژی های انجمن ارائه گردید. لازم به ذکر است جلسه دوم کارگاه به زودی برگزار خواهد شد.
aaaaa87878787