گزارش اولین جلسه کمیته مشاوره

سیزدهمین همایش ملی زنان کارآفرین
بهمن ۲۶, ۱۳۹۵
یک هفته تا همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵

گزارش اولین جلسه کمیته مشاوره

اولین جلسه کمیته مشاوره که به صورت گروهي هماهنگ شده بود در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۵ با حضور صاحبان ايده در دفتر جديد انجمن زنان كارآفرين برگزارشد
در این جلسه روند مشاوره به خوبی پیش رفت ،ابتدا تک تک حاضرین در جلسه به ارائه ایده و نگرش خود نسبت به کسب و کار و کارآفرینی پرداختند و سپس تیم مشاوره در راستای ایده های مطرح شده به ارائه راهنماییها و نکات کلیدی پرداختند . از جمله ایده های مطرح شده ،مشاغل خانگی ،تحقیقات بازارو فروش ،گردشگری و یک مورد هم دانش بنیان (نوآوری در محصول).
در پایان کمیته مشاوره مقرر کرد که برای هر یک از ایده های مطرح شده بنا به تخصص و زمینه کاری از ظرفیت های مشاوره ای اعضای محترم انجمن و خارج از انجمن بهره مندی لازم صورت پذیرد .
moooss