کمیته مشاوره

فعالیت های مشاوره با هدف پشتیبانی از اقدامات آموزشی و هدایت فعالیت های کارآفرینانه در راستای چشم انداز سرمایه گذاری در استان و همچنین بهره ور ساختن بنگاه اقتصادی موجود می باشد.

اهداف :
۱-اشاعه و ترویح فرهنگ کسب و کار، کارآفرینی و خوداشتغالی در بین زنان و دختران جوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی
۲-ارائه مشاوره در راستای اشتغال زایی در مناطق محروم
۳-توسعه ظرفیتهای موجود اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی از طریق نوآوری
۴-نوآوری برای به کار گیری اثربخش ظرفیتهای تولیدی موجود
۵-تسهیل روند سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت کارآفرینان

فعالیت های مشاوره عبارتند از :
مشاوره های شتابدهنده ایده: این نوع مشاوره به منظور پرورش ایده های افراد خلاق و کارآفرین می باشد و تلاش می نماید تا مرحله به مرحله، مفهوم ذهنی ایده به مفهوم عینی آن نزدیک تر شود و راههای عملیاتی کردن و تحقق ایده به صاحبان آن ارائه شود.
مشاوره تدوین طرح کسب و کار: تدوین کسب وکار مهارتی است که صرفا از طریق آموزش به دست نمی آید و کارآفرینان در مورد ویژگی های خاص کسب و کار خود در محیط نیازمند مشاوره های تخصصی می باشند. این دسته از مشاوره ها به کسانی ارائه می شود که درصدد تدوین ایده خود در قالب طرح کسب و کار هستند.
مشاوره های قانونی بنگاه: هویت حقوقی بخشیدن به کسب و کار از طریق تأسیس شرکت های خصوصی و یا اخذ مجوزهای لازم، نیازمند طی کردن فرآیندهای اداری و تسلط به قوانین است که در صورت آشنا نبودن با آن این مرحله می تواند با مشکل مواجه شده و طولانی گردد. مشاوره هایی که در این زمینه ارائه می شود به منظور تسهیل در ثبت و قانونی کردن فعالیت های کارآفرینانه در محیط است. همچنین یک بنگاه برای انجام فعالیت های خود نیازمند آشنایی با قوانین بیمه، مالیات، حقوق کار و قوانین بانکی … می باشد که در قالب مشاوره های قانونی
بنگاه به صاحبان بنگاه ها در طول دوره فعالیت بنگاه ارائه می شود.
مشاوره های راه اندازی بنگاه : راه اندازی بنگاه نیازمند تأمین نیروی انسانی، تأمین تجهیزات، تأمین مواد اولیه، تأمین زمین یا ساختمان، تأمین سرمایه اولیه و .. می باشد و صاحبان کسب و کار به منظور راه اندازی بنگاه خود نیاز به مشاوره در بخش های ذکر شده خواهند داشت. (لازم به ذکر است ممکن است برخی از کسب و کارها به دلیل جدید بودن و یا خاص بودن نیازمند مطالعات امکان پذیری باشند که در این مرحله مشاوران توصیه به انجام چنین تحقیقاتی خواهند کرد و پس از بررسی اطلاعات به دست آمده، در رابطه با راه اندازی بنگاه مشاوره های لازم را ارائه خواهند کرد)
مشاوره های قانونی بنگاه: هویت حقوقی بخشیدن به کسب و کار از طریق تأسیس شرکت های خصوصی و یا اخذ مجوزهای لازم، نیازمند طی کردن فرآیندهای اداری و تسلط به قوانین است که در صورت آشنا نبودن با آن این مرحله می تواند با مشکل مواجه شده و طولانی گردد. مشاوره هایی که در این زمینه ارائه می شود به منظور تسهیل در ثبت و قانونی کردن فعالیت های کارآفرینانه در محیط است. همچنین یک بنگاه برای انجام فعالیت های خود نیازمند آشنایی با قوانین بیمه، مالیات، حقوق کار و قوانین بانکی … می باشد که در قالب مشاوره های قانونی بنگاه به صاحبان بنگاه ها در طول دوره فعالیت بنگاه ارائه می شود.
مشاوره های راه اندازی بنگاه : راه اندازی بنگاه نیازمند تأمین نیروی انسانی، تأمین تجهیزات، تأمین مواد اولیه، تأمین زمین یا ساختمان، تأمین سرمایه اولیه و .. می باشد و صاحبان کسب و کار به منظور راه اندازی بنگاه خود نیاز به مشاوره در بخش های ذکر شده خواهند داشت. (لازم به ذکر است ممکن است برخی از کسب و کارها به دلیل جدید بودن و یا خاص بودن نیازمند مطالعات امکان پذیری باشند که در این مرحله مشاوران توصیه به انجام چنین تحقیقاتی خواهند کرد و پس از بررسی اطلاعات به دست آمده، در رابطه با راه اندازی بنگاه مشاوره های لازم را ارائه خواهند کرد)