کارگاه مروری بر عوامل موفقیت کسب وکار زنان

منشور انجمن
مرداد ۲۸, ۱۳۹۶
اولین دوره انتخابات شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه
مرداد ۳۰, ۱۳۹۶

کارگاه مروری بر عوامل موفقیت کسب وکار زنان

کارگاه مروری بر عوامل موفقیت کسب وکار زنان در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۶ در دفتر انجمن زنان کارآفرین برگزار شد.این کارگاه ذیل برنامه های زنگ مشاوره کمیته می باشد و مقرر است تا پایان سال تداوم داشته باشد.مدرسین کارگاه خانم ها فیروزه صابر و خدیجه یارعلی از اعضاء انجمن می باشند.
AB
کمیته مشاوره انجمن زنان کارآفرین در راستای اهداف و برنامه های خود در مرداد ماه سال جاری اقدام به برگزاری کارگاهی با رویکرد مشاوره، تحت عنوان “مروری بر عوامل موفقیت کسب و کار زنان” نمود.
هدف از برگزاری این کارگاه بررسی عوامل فردی، سازمانی و محیطی در موفقیت زنان و کسب و کار آنان بود. در این کارگاه که تعداد۲۵ نفر از زنان کارآفرین فعال در حوزه های مختلف اقتصادی و از اعضای انجمن زنان کارآفرین حضور داشتند، در تمرین های فردی و گروهی به ارائه عوامل موفقیت خود پرداختند و در کنار عوامل فردی که بیشترین سهم را در موفقیت آنها دارد به عوامل موفقیت سازمانی خود و همچنین به مواردی از عدم موفقیت سازمانی خود اشاره کردند بطوری که تک تک حاضرین در برنامه به ۳ عامل کلیدی فردی و سازمانی موفقیت خود اشاره نمودند.
ABB
از دیگر بحث های کارگاه عوامل محیطی موفقیت در ۳ بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که در این تمرین از کلیه اعضاء خواسته شد عوامل موفقیت یا عدم موفقیت محیطی خود را در ۳ بعد فوق ذکر اعلام نمایند.
ABBB