نشست زنان کارآفرین کشورهای اسلامی

بازدید از روستای گردشگری “بکری”
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
شركت مدير اجرايي انجمن در كنفرانس پاريس
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵

نشست زنان کارآفرین کشورهای اسلامی

به دعوت انجمن زنان بازرگان و با همکاری فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت مصر هیاتی از اتاق ایران با حضور تنی چند از بانوان کارآفرین کشورمان برای شرکت در پنجمین نشست زنان کارآفرین کشورهای اسلامی عازم قاهره می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، هدف از برگزاری این مجمع کشه از سال ۲۰۰۵ و در راستای طرح عمل ۱۰ ساله سازمان کنفرانس اسلامی به طور سالیانه برگزار می شود، فراهم کردن زمینه ای مناسب برای تبادل تجربیات بین بانوان کارآفرین کشورهای اسلامی، شناخت چالش ها و فرصت ها و همچنین شناسایی بازارهای هدف و ارتقای همکاری بین بانوان فعال اقتصادی در کشورهای اسلامی است که مقالاتی در این زمینه نیز از سوی شرکت کنندگان به نشست ارائه شد.
لازم به ذکر است که این نشست ها تاکنون دستاوردهایی از جمله موارد ذیل را در برداشته است:

۱- تاسیس شبکه اطلاع رسانی زنان بازرگان کشورهای اسلامیwww.oic-bin.net

۲- تاسیس بانک خانواده در سودان با سرمایه ۳۵ میلیون دلار

۳- تاسیس مرکز توسعه تجارت مولتان پاکستان

۴- ایجاد صندوق همبستگی اسلامی از سوی بانک توسعه اسلامی با سرمایه ۱۰ میلیارد