نشست با زنان کارآفرین مالزیایی

نشست بررسی راهکارهای ترویج فرهنگ کارآفرینی
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
بررسی همکاری های مشترک با دفتر فرهنگی وزارت تعاون
آبان ۲۰, ۱۳۹۶

نشست با زنان کارآفرین مالزیایی

روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶ خانم نادیرا یوسف رییس اتحادیه شبکه زنان کارآفرین مالزی (WENA) به همراه هیئتی از کشور مالزی در دفتر بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان حضور پیدا کردند.
aaaaaaaa00000000
در این جلسه که در آن ۳ نفر از زنان کارآفرین مالزیایی و ۳ نفر از زنان کارآفرین ایرانی حضور داشتند، پس از معرفی بنیاد و فعالیت های آن، کارآفرینان به معرفی فعالیتهای خود پرداختند و پس از آن خانم نادیرا یوسف فعالیت های شبکه زنان کارآفرین مالزی (WENA) را معرفی و ابراز امیدواری کردند که همکاری های مفید و موثری میان زنان کارآفرین ایران و مالزی در آینده نزدیک صورت پذیرد. ایشان عنوان کردند که ایران پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه همکاری ها در زمینه کارآفرینی زنان دارد.
aaaaaaaaaa123123123
اتحادیه شبکه زنان کارآفرین مالزی (WENA) در حال حاضر ۵۰۰۰ عضو دارد و در زمینه های مختلفی همچون نوکارآفرینی، هدایت سازمان های مردم نهاد (NGOها) به سمت توسعه کارآفرینی زنان ، توسعه فعالیت های کارآفرینانه در حوزه IT و بازاریابی شبکه ای فعالیت می کند.