مصاحبه دبیر همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران با رادیو

بررسی اکوسیستم کارآفرینی زنان ایران با نگاه توسعه‌گرا
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
یک روز دیگر تا همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵

مصاحبه دبیر همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران با رادیو

دبیرهمایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه ۲۵ بهمن ماه در مصاحبه زنده با رادیوفرهنگ ضمن تشریح روند علمی و اجرایی همایش نقش صداوسیما را در برطرف کردن چالش های فرهنگی کارآفرینی زنان در ایران بسیار حایز اهمیت ذکر کرد.