عید سعید غدیر بر همه عزیزان مبارک باد

نمایش و نقد فیلم « زنانگی »
شهریور ۱۴, ۱۳۹۶
پیام های کارآفرینان
شهریور ۲۷, ۱۳۹۶

عید سعید غدیر بر همه عزیزان مبارک باد

.عید سعید غدیر بر همه زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار و بر همه مسلمانان مبارک باد

aeseeeeeeeeeaaaa