سمينار فرصتها و چالشهاي نوسانات اقتصادي در فرآيند كسب و كار و كارآفريني زنان

جشنواره معرفی و تجلیل از زنان صاحب کسب و کار مهلت ثبت نام : ۳۱ خرداد ماه
شهریور ۵, ۱۳۹۷
از شما دعوت می شود تا در جشنواره زنان ودختران صاحب کسب و کار و کارآفرین شرکت نمایید
شهریور ۵, ۱۳۹۷

سمينار فرصتها و چالشهاي نوسانات اقتصادي در فرآيند كسب و كار و كارآفريني زنان

19

روز دوشنبه ١٥مرداد ماه ١٣٩٧در محل سالن كنفرانس ميلاد نمايشگاه بين المللي با حضور دكتر كنعاني برگزار گرديد .در اين سمينار به موضوعاتي در خصوص چالشها و فرصتهاي اقتصادي در سالهاي آتي پرداخته شد. همچنين تحليل نوسانات ارز و طلا و ارائه راهكارهايي براي بيرون رفت از بحران اقتصادي و پيش بيني براي مسير كارآفريني هاي جديد از مواردي بود كه مطرح گرديد.
پايان جلسه هم به پرسش و پاسخ شركت كنندگان اختصاص داده شد.