از شما دعوت می شود تا در جشنواره زنان ودختران صاحب کسب و کار و کارآفرین شرکت نمایید

19
سمينار فرصتها و چالشهاي نوسانات اقتصادي در فرآيند كسب و كار و كارآفريني زنان
شهریور ۵, ۱۳۹۷
140
برگزاری جشنواره معرفی و تجلیل از زنان کارآفرین استانهای کم برخوردار
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

از شما دعوت می شود تا در جشنواره زنان ودختران صاحب کسب و کار و کارآفرین شرکت نمایید

برگزاری جشنواره معرفی و تجلیل از زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین در مناطق محروم و کمتر برخوردار ، علاوه بر شناسایی زنان توانمند و تکمیل بانک اطلاعاتی زنان صاحب کسب و کار می تواند با ارایه الگوهای موفق امید را برای پیموندن راه آینده در دل دحتران جوانمان زنده نگه دارد. همچنین این امکان وجود دارد که در فاز بعدی بر اساس پتانسیل موجود در آن مرکز امکان ارایه خدمات تکمیلی بر اساس نیاز در مناطق کمتر برخوردار فراهم آید. ۳- اهداف اهداف این طرح عبارتند از: – شناسایی زنان و دختران جوان بومی صاحب کسب و کار و کارآفرین در مناطق کمتر برخوردار -الگو سازی و ایجاد انگیزه در دختران جوان – تکمیل بانک اطلاعاتی زنان و دختران صاحب کسب و کار
تاریخ برگزاری جشنواره ۶ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰
جشنواره