برگزاری کارگاه تحلیل محیطی با رویکرد آینده پژوهی ( swot )

برنامه روز جهانی زنان روستایی
مهر ۱۸, ۱۳۹۶
گزارش برنامه روز جهانی زنان روستایی
مهر ۲۴, ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه تحلیل محیطی با رویکرد آینده پژوهی ( swot )

به منظور بررسی ضعف، قوت ها، فرصت ها و تهدیدها برای تدوين چشم انداز آينده انجمن برآن شديم تا كارگاه آموزشي تحليل محيطي يا swot را با رويكرد آينده پژوهي روز پنج شنبه ٢٠مهرماه با حضور اعضاي دو دوره اخیر هيات مديره، بازرسين و روسای کمیته ها و کارگروه ها در محل انجمن برگزار نماييم .
مدرس اين كارگاه سركار خانم دكتر نظري منش از اعضاي محترم انجمن مي باشد.