بررسی همکاری های مشترک با دفتر فرهنگی وزارت تعاون

نشست با زنان کارآفرین مالزیایی
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
دیدار مدیر مرکز پژوهش و آموزش زنان عرب با زنان کارآفرین ایرانی
آبان ۲۰, ۱۳۹۶

بررسی همکاری های مشترک با دفتر فرهنگی وزارت تعاون

نشست در دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ۱۳ آبان ۹۶
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaqqqqqqqqqqqqqqqqqq
به دعوت مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان هیئت مدیره دو انجمن در این دفتر حضور یافتند تا در رابطه با همکاری های مشترک از جمله برگزاری سلسله نشست های ” بررسی موانع فرهنگی کارآفرینی” گفتگو کنند.
در این نشست ابتدا اهداف و برنامه های انجمن بویژه برنامه های فرهنگی وترویجی آن توسط نمایندگان شرکت کننده در این ملاقات تشریح شد و پس از آن مدیرکل امور فرهنگی و معاون ایشان با تاکید بر موضوع کارآفرین فرهنگ سازی در این زمینه را از دغدغه های مهم اداره متبوع خود دانسته و مشارکت انجمن زنان کارآفرین را در این راه ضروری دانستند. آفرینی زنان ، توسعه فعالیت های کارآفرینانه در حوزه IT و بازاریابی شبکه ای فعالیت می کند.
aaaaaaaaaaattttttttt
پس از بیان نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای انجمن مقرر شد علاوه بر همکاری و اقدامات مشترک در برگزاری نشست های تخصصی و حضور موثر در برنامه های مرتبط، نسبت به انتشار حداقل یک عنوان کتاب انجمن اقدام لازم به عمل آید.