بازدید از مرکز پرورش شتر بانو‌حکیمه ناصری

ویژه برنامه گرامی داشت روز زن
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
WhatsApp-Image-2018-06-30-at-06.21.54-1
نشست در اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی
مرداد ۲۳, ۱۳۹۷

بازدید از مرکز پرورش شتر بانو‌حکیمه ناصری

WhatsApp-Image-2018-07-01-at-05.01.00-1

بازدید از مرکز پرورش شتر بانو‌حکیمه ناصری در روستای خور خور از بخش ایلخچی آذربایجان شرقی.

در حال حاضر این بانوی کارآفرین علیرغم‌همه ی مشکلات و محدودیت ها ۴۰ نفر شتر را نگهداری می کند.

 تیر ماه ۱۳۹۷