بازدید از خیریه گل مریم

یازدهمین همایش انجمن زنان کارافرین در بم آغاز به کار کرد
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
بازدید از نمایشگاه صنایع دستی زنان
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵

بازدید از خیریه گل مریم

آخربن برنامه بازدیدها اختصاص به موسسه خیریه گل مریم داشت. این موسسه توسط بانوی بمی یک ماه پس از زلزله احداث شده و هدف آن توانمندسازی زنان است.

البته با توجه به محدودیت زمانی تنها از کارگاه شیرینی پزی آن بازدید شد. کیفیت بالای شیرینی های خانگی تولید شده موجب شد که پیشنهاد تهیه شیرینی از این خیریه برای پذیرایی میان وعده همایش داده شود.