افتتاح دفتر نمایندگی انجمن ملی زنان در استان گلستان

چهاردهمین همایش انجمن زنان کارآفرین با موضوع، زنان کارآفرین، زندگی و کار
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
تاریخ مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی انجمن ملی زنان کارآفرین در شهر گرگان
دی ۴, ۱۳۹۷

افتتاح دفتر نمایندگی انجمن ملی زنان در استان گلستان

در پاییز سال ۱۳۹۷ اولین دفتر نمایندگی انجمن ملی زنان کارآفرین در استان گلستان شهرستان گرگان با مدیریت خانم فرشته سلیمانی فعالیت خود را آغاز کرد.دفتر نمایندگی در چارچوب اساسنامه و منشور انجمن از طریق اجرای موارد زیر فعالیت خود را دنبال خواهد کرد:

۱ – کمک به شبکه سازی از طریق ایجاد ارتباط هم اندیشی ، دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات کارآفرینان

۲ – شناسایی چالشهای کارآفرینی زنان در منطقه و ارائه راه حل و انتاق آن به دفتر مرکزی

۳ – معرفی الگوی زنان کارآفرین و فراهم آوردن امکان انتقال تجربه آنان به جوانان و فارغ الحصیلان دختر

۴ – شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای استان در حوزه کارآفرینی زنان و معرفی به دفتر مرکزی و ارائه پیشنهادات راهبردی و کاربردی در جهت ترویج و توسعه کارآفرینی زنان استان به دفتر مرکزی

۵ – شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های استان برای انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه کارآفرینی زنان و معرفی به دفتر مرکزی

۶ – ارسال مستمر اخبار و گزارشهای کارآفرینی منطقه به دفتر مرکزی

۷ – ارائه گزارش فصلی از کلیه فعالیت ها به دفتر مرکزی